Zmarła Ewelina Felchnerowska, ważna postać zielonogórskiego środowiska plastycznego. W latach 1965-89 pracowała w galerii BWA, realizując wiele ciekawych wystaw. Miała szerokie zainteresowania, wykraczające daleko poza sztukę, była barwną osobowością wnoszącą w przestrzeń swojego otoczenia postawę wolności emocjonalnej i intelektualnej. Będziemy o niej dobrze pamiętać. Pracownicy galerii BWA w Zielonej Górze.

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.