otwarcie 10.01.2020 godz. 19:00
wystawa czynna do 02.02.2020Malarstwo Stefana Peregryma (ur. 1945 w Powroźniku) łatwo jest zaklasyfikować jako twórczość nieprofesjonalną czy naiwną i oczywiście - z uwagi na fakt, że artysta nigdy nie odebrał formalnego wykształcenia artystycznego - byłoby to określenie uzasadnione. A przecież siła jego prac nie wynika z braku świadomości w tworzeniu świata przedstawionego. Przeciwnie - artysta odnosi się do swojego otoczenia zarówno geograficznego jak i ideowego w pełni świadomie. Opowiada swoje obecne miasto, odnosząc się jednak do pejzażu dzieciństwa. Odnosi się do przeszłości, widząc w niej nadzieję dla przyszłości. Głęboko wierzy w moc sprawczą polskiego papieża, czemu daje wyraz kreując fantastyczne, wyobrażone sytuacje. Nie waha się łączyć realnego z magicznym. 
Żarliwie wierzy w Siłę Dobra, uwidaczniając to co niewidoczne. Choć w pozornie prostej a jednocześnie precyzyjnej formie, jest to twórczość wynikająca z fascynacji duchowością. Sztuka. Bezprzymiotnikowa.

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.