Z przykrością informujemy, że sobotnie wydarzenia: Sympozjum „Teraz!” oraz wykład performatywny Post Brothers "Neither a Speaker, nor a Loudspeaker: unpacking the black boxes of Brud” nie mogą się odbyć w zaplanowanym przez nas terminie. Bardzo Państwa przepraszamy. O nowej dacie i formie realizacji poinformujemy wkrótce.

czwartek, 15 października 2020
 
17:00 Wracając do przyszłości | otwarcie wystawy w Galerii Nowy Wiek + otwarcie galerii Złotego Grona | Muzeum Ziemi Lubuskiej
18:00 Oficjalne otwarcie 2020 Biennale Zielona Góra | Galeria BWA
19:00 Ania Nowak | To the Aching Parts! (Manifesto) | performans | Muzeum Ziemi Lubuskiej
 
piątek, 16 października 2020
 
14:00 Wracając do... subiektywne narracje | dyskusja | Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
16:00 Naprawa duszy, naprawa ciała | otwarcie wystawy + performans Ewy Zarzyckiej | Galeria Biblioteki UZ
18:00 Baseline | prezentacja pracy Pauliny Komorowskiej-Birger | Galeria Rektorat UZ
19:00 Rooms | performans Nicholasa Grafii & Mikołaja Sobczaka | Lubuski Teatr
 
sobota, 17 października 2020
11:00 Gęśnik | akcja Boba Group na rzece Gęśnik | Stary Kisielin, ul. Kolejowa
12:00 Teraz! | sympozjum | Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
19:00 Neither a Speaker, nor a Loudspeaker: unpacking the black boxes of Brud | wykład performatywny Post Brothers | PWW  wydarzenie odwołane
 

[ Scroll down for English ]

2020 Biennale Zielona Góra — Wracając do przyszłości
15.10—15.11.2020


Zielona Góra w latach 1963—1996 była miejscem dwóch cyklicznych wystaw — Wystawy i Sympozjum Złotego Grona oraz Biennale Sztuki Nowej, które chociaż opisane, nadal stanowią rodzaj tożsamościowego mitu. Czy ich specyfika może stanowić punkt wyjścia dla aktualnej dyskusji o polu sztuki, jego aktywnych i przeoczonych uczestniczkach i uczestnikach i towarzyszących im utopiach? Wracając do przyszłości to w takim samym stopniu opowieść o przeszłej przyszłości, jak i profetyczna wizja nowych przestrzeni społecznych.
2020 Biennale Zielona Góra to wystawy, sympozjum i program publiczny. Wydarzenie z udziałem kilkudziesięciu artystek i artystów dedykowane jest mikronarracjom i praktykom artystycznych sprzężonym z nową czasowością. Mowa o współczesnych kontekstach: masowych protestach w obronie zmarginalizowanych ciał, zrzucaniu z postumentów dotychczasowych bohaterów kolonialnej historii świata i przywracania pamięci o Innych oraz uświadamianiu sobie nieodwracalnych konsekwencji zmian klimatycznych. Innymi słowy wspólnych nam wszystkim doświadczeniach.


[ Harmonogram weekendu otwarcia ]


﹒czwartek 15.10.2020:
17:00 Wracając do przyszłości | otwarcie wystawy w Galerii Nowy Wiek | Muzeum Ziemi Lubuskiej, Al. Niepodległości 15
18:00 Oficjalne otwarcie 2020 Biennale Zielona Góra | Galeria BWA, Al. Niepodległości 19
19:00 Ania Nowak, To the Aching Parts! (Manifesto) | performans | balkon Muzeum Ziemi Lubuskiej, od strony ogrodu BWA


﹒piątek 16.10.2020
14:00 Wracając do... subiektywne narracje | dyskusja z udziałem Aleksandry Kubiak, Mai A Ngom i Ani Nowak, prowadzenie: Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew, intro: Boba Group | Sala konferencyjna, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
16:00 Naprawa duszy, naprawa ciała | otwarcie wystawy + performans Ewy Zarzyckiej | Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
18:00 Baseline | prezentacja pracy Pauliny Komorowskiej-Birger i spotkanie z artystką | Galeria Rektorat, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9
19:00 Rooms | performans Nicholasa Grafii & Mikołaja Sobczaka | Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5


﹒sobota, 17.10.2020
11:00 Gęśnik | akcja Boba Group na rzece Gęśnik | start: Stary Kisielin ul. Kolejowa
12:00-17:00 Teraz! | sympozjum z udziałem Jakuba Banasiaka, Łukasza Białkowskiego, Beaty Frydryczak, Łukasza Guzka i Konrada Schillera | Sala konferencyjna, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Al. Wojska Polskiego 71
19:00 Neither a Speaker, nor a Loudspeaker: unpacking the black boxes of Brud | wykład performatywny Post Brothers | Galeria PWW Instytutu Sztuk Wizualnych, ul. Ogrodowa 52A wydarzenie odwołane


***


Wystawa główna, prezentowana w salach BWA oraz Galerii Nowy Wiek Muzeum Ziemi obejmuje prace dwudziestu sześciu artystów, artystek i grup. To dzieła zarówno współczesnych twórców i twórczyń, jak i wybór archiwalnych prac z kolekcji muzealnych i prywatnych archiwów, które w całość wiąże aranżacja duetu Inside Job. Na Biennale realizacje pokazują również przedstawicielki i przedstawiciele zielonogórskiego środowiska. Wśród nich jest między innymi Paulina Komorowska-Birger, której pracę site-specific „Baseline” zobaczyć można w Galerii Rektorat oraz duet Boba Group, których akcja „Gęśnik”, stanie się punktem wyjścia do wystawy w Fundacji Salony. Program uzupełnia kuratorowana przez Alicję Lewicką-Szczegółę, ekspozycja „Naprawa Duszy, Naprawa Ciała”, która skupi się na autorefleksyjnej obserwacji życia codziennego przez pracujące na wydziałach sztuki artystki-akademiczki oraz rozgrywająca się w różnych częściach miasta, wchłaniające prace i urbanistyczną tkankę, performatywna wystawa-instalacja „All She Said About the Future” przygotowana przez Romualda Demidenko. Częścią projektu jest też sympozjum krytyczek i krytyków, historyków i historyczek sztuki, kuratorowane przez Artura Pastuszka i poświęcone zawieszeniu pomiędzy uzgodnioną narracją, a intencjonalnością prognozy oraz rozpisany na cały czas trwania Biennale program publiczny „Nieszporki, zadumki”. Ten cykl performatywnych wieczorków złoży się w jedną opowieść o słuchaniu i wspólnym przeżywaniu straty, żałoby, traumy i przemocy, ale też mocy transgresji.


Weekendowi otwarcia towarzyszyć będzie szereg spotkań, dyskusji i performensów. Wtedy też na stronie www.biennalezielonagora.pl opublikowany zostanie wirtualny przewodnik po wystawach oraz teksty uzupełniające. Podsumowaniem Biennale będzie publikacja pod redakcją Ani Batko z tekstami Doroty Jagody Michalskiej i Agaty Pyzik oraz specjalnymi materiałami uczestniczących w wydarzeniu artystów i artystek.


Artystki i artyści:
Agata Zbylut, Aleksandra Kubiak, Ania Nowak, Anna Gapińska - Myszkiewicz, Basia Bańda, Boba Group (Yulia Drozdek, Vasilisa Nezabarom), Doireann O'Malley, Domie, Dominika Olszowy, Druga Grupa, Elżbieta Jabłońska, Emeline Depas, Ewa Zarzycka, Erna Rosenstein, Henryk Morel, Inside Job (Ula Lucińska & Michał Knychaus), Ina Valentinova, Izabella Gustowska, Jerzy Rosołowicz, Joanna Imielska, Liliana Piskorska, Maja ∀. Ngom, Magdalena Gryska, Marian Bogusz, Marian Szpakowski, Martyna Miller, Michał Bujnicki, Monika Misztal, Natalia LL, Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak, Paulina Komorowska-Birger, Piotr Łakomy, Post Brothers, Przemek Pyszczek, Radosław Czarkowski, Stanisław Antosz, Stefan Papp, Stefan Słocki, Tadeusz Brzozowski, Tatjana Danneberg, Wanda Gołkowska, Zenon Polus, Zbigniew Szymoniak


Zespół kuratorski:
Alicja Lewicka-Szczegóła, Romuald Demidenko, Wojciech Kozłowski, Tomek Pawłowski-Jarmołajew / Sympozjum: Artur Pastuszek

Organizatorzy:
BWA Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Fundacja Salony

Program publiczny i komunikacja:
Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew

Produkcja:
Karolina Spiak

Identyfikacja wizualna:
DWA graphic department (Karolina Pietrzyk, Gilbert Schneider, Tobias Wenig)

Miejsca prezentacji:
BWA Zielona Góra, Fundacja Salony, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Galeria PWW Instytutu Sztuk Wizualnych UZ, Galeria Rektorat UZ, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Lubuski Teatr

Wystawa pod patronatem JM Rektora UZ prof. Wojciecha Strzyżewskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano z subwencji Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dofinansowano ze środków Miasta Zielona Góra.

www.biennalezielonagora.pl
@biennalezielonagora
________________


2020 Zielona Góra Biennale. Returning to the Future
15 October – 15 November 2020


Between 1963 and 1996, Zielona Góra was home to two cyclical exhibitions – the Golden Grape Exhibition and Symposium and the New Art Biennale; both, though described, remain a kind of identity myth. Can their specificity serve as a point of departure for a contemporary debate on the field of art, its active and overlooked participants, and the utopias that accompany them? Returning to the Future is as much a story about the past future as a prophetic vision of new social spaces.


The 2020 Zielona Góra Biennale consists of exhibitions, a symposium, and a public programme. Featuring several dozen artists, the event has been dedicated to micro-narratives and to artistic practices bound up with the contemporary and its topical contexts: mass protests in defence of marginalized gendered bodies, the toppling of the memorials of colonial heroes and the commemoration of the Other, or the realization of the irreversible consequences of climate change. In other words, to experiences shared by us all.


***
[ Schedule of the openieng weekend ]


﹒Thursday 15.10.2020
17:00 Returning to the future | opening of the exhibition | Museum Ziemi Lubuskiej's Nowy Wiek Gallery, Al. Niepodległości 15
18:00 Official opening of the 2020 Zielona Góra Biennale | BWA Gallery | al. Niepodległości 19
19:00 To the Aching Parts! (Manifesto) | performance by Ania Nowak | Museum Ziemi Lubuskiej, Al. Niepodległości 15


﹒Friday 16.10.2020
14:00 Returning to... subjective narratives | discussion with Aleksandra Kubiak, Maja A. Ngom and Ania Nowak, moderator: Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew, intro: Boba Group | Library of the University of Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 71
16:00 Mending the soul, Mending the body | opening of the exhibition + performance by Ewa Zarzycka | Gallery of the Library of the University of Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 71
18:00 Baseline | presentation of the work by Paulina Komorwska-Birger and the artist talk | Rektorat Gallery of the University of Zielona Góra, ul. Licealna 9
19:00 Rooms | performance by Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak | Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5


﹒Saturday, 17.10.2020
11:00 Gęśnik | performance by Boba Group on the Gęśnik river | start: Stary Kisielin ul. Kolejowa
12:00-17:00 Now! | symposium | Library of the University of Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 71
19:00 Neither a Speaker, nor a Loudspeaker: unpacking the black boxes of Brud | performative lecture by Post Brothers | PWW Gallery of the Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra, ul. Ogrodowa 52A  canceled


***


The main exhibition, presented at the BWA and the Museum Ziemi Lubuskiej's Nowy Wiek Gallery, features works by twenty six artists and artist collectives. These are works both by contemporary artists as well as a selection of archival works from museum collections and private archives, woven together by exhibition design by the duo Inside Job. Participating in the show are also members of the Zielona Góra art scene.
Among them are, for example, Paulina Komorowska-Birger, whose site-specific work, Baseline, can be viewed at the Rektorat Gallery, or the duo Boba Group, whose performance, Goose House, will inaugurate the exhibition at the Salony Foundation.
Complementing the programme are the exhibition Mending the Soul, Mending the Body, curated by Alicja Lewicka-Szczegóła, which focuses on self-reflective observation of daily life as exemplified by women artists who also work as academics, and the multi-site performative exhibition/installation All She Said About the Future, curated by Romuald Demidenko, which absorbs works and the urban tissue. Other parts of the project include a symposium of art critics and historians, curated by Artur Pastuszek and devoted to the suspension between agreed narrative and the intentionality of prognosis, and a full-length public programme called Vespers, Musings, a series of performative evenings that will arrange themselves into a single story about listening, about sharing the experiences of loss, grief, trauma, and violence, but also about the power of transgression.
The opening weekend will be accompanied by a series of meetings, discussions, and performances. At the same time, a virtual exhibition guide and accompanying texts will be posted on www.biennalezielonagora.pl. The Biennale will be summed up by a publication edited by Ania Batko, with essays by Dorota Jagoda Michalska and Agata Pyzik, featuring special contributions from the participating artists.


Artists:
Agata Zbylut, Aleksandra Kubiak, Ania Nowak, Anna Gapińska-Myszkiewicz, Basia Bańda, Boba Group (Yulia Drozdek, Vasilisa Nezabarom), Doireann O’Malley, Domie, Dominika Olszowy, Druga Grupa, Elżbieta Jabłońska, Emeline Depas, Ewa Zarzycka, Erna Rosenstein, Henryk Morel, Inside Job (Ula Lucińska & Michał Knychaus), Ina Valentinova, Izabella Gustowska, Jerzy Rosołowicz, Joanna Imielska, Liliana Piskorska, Maja ∀. Ngom, Magdalena Gryska, Marian Bogusz, Marian Szpakowski, Martyna Miller, Michał Bujnicki, Monika Misztal, Natalia LL, Nicholas Grafia & Mikołaj Sobczak, Paulina Komorowska-Birger, Piotr Łakomy, Post Brothers, Przemek Pyszczek, Radosław Czarkowski, Stanisław Antosz, Stefan Papp, Stefan Słocki, Tadeusz Brzozowski, Tatjana Danneberg, Wanda Gołkowska, Zenon Polus, Zbigniew Szymoniak


Curatorial team:
Alicja Lewicka-Szczegóła, Romuald Demidenko, Wojciech Kozłowski, Tomek Pawłowski-Jarmołajew / Symposium: Artur Pastuszek

Organized by:
BWA Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Fundacja Salony

Public programme and communications:
Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski-Jarmołajew

Production:
Karolina Spiak

Graphic design:
DWA graphic department (Gilbert Schneider, Karolina Pietrzyk, Tobias Wenig)

Venues:
BWA Zielona Góra, Fundacja Salony / Salony Foundation, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Library of the University of Zielona Góra, Galeria PWW Instytutu Sztuk Wizualnych UZ / PWW Gallery of the Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra, Galeria Rektorat UZ / Rektorat Gallery of the University of Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej / Museum Ziemi Lubuskiej, Lubuski Teatr / Lubuski Theatre

This exhibition is held under the patronage of the Honorable Chancellor of the University of Zielona Góra, Prof. Wojciech Strzyżewski.

Supported by the Ministry of Culture and National Heritage through the Culture Promotion Fund.
Supported by the Institute of Visual Arts of the University of Zielona Góra.
Supported by the City of Zielona Góra.

www.biennalezielonagora.pl
@biennalezielonagora

 

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.