Sympozjum online
7.11.2020, godz. 12:00-15:10


Uczestniczą: Jakub Banasiak, Łukasz Białkowski, Beata Frydryczak, Łukasz Guzek, Konrad Schiller
Więcej: bit.ly/38c80Ja 

By wziąć udział skorzystaj z platformy Meet Google i kliknij w link: bit.ly/2I7tcVK

 

Agenda:

⭕️ 12.00 – otwarcie sympozjum 

✔️ 12.10 – 12.35
Konrad Schiller: Przyszłość, której nie było – puste miejsca po “Złotym Gronie” i Biennale Sztuki Nowej

12.35 – 12.45 – Q&A 

✔️ 12.45 – 13.10
Jakub Banasiak: Biennale Sztuki Nowej I i II jako element liberalizacji PRL drugiej połowy lat 80. (i początków transformacji)

13.10 – 13.30 – Q&A

 ✔️ 13.20 – 13.45 
Beata Frydryczak: Sztuka krajobrazowa – w stronę nowej definicji

13.45 – 13.55 – Q&A 

✔️ 13.55 – 14.20
Łukasz Białkowski: Nigdy nie będziemy nowocześni? Uwagi o emancypacyjnych aspektach polskiej sztuki po 1989 roku

14.20 – 14.30 – Q&A 

✔️ 14.30 – 14.55
Łukasz Guzek: Genius loci a sztuka efemeryczna

14.55 – 15.10 – Q&A 

⭕️ 15.10 – zakończenie sympozjum

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.