Rok 1978
14.01. - 29.10. - Wystawa plastyków z Wałbrzycha (malarstwo, grafika, rzeźba, medalierstwo): Paweł Trybalski, Kazimierz Starościak, Eugeniusz Kiszczak, Maria Bor, Erwin Jeż, Bogna Ciróg - Jeż

18.01. - 31.01. - Grafika J. Suberlaka, A. Panka, M. Wąsowskiej. (mała sala)

31.01. - 24.02. - Malarstwo Antoniego Górnika.

07.03. - 30.03. - Malarstwo Andrzeja Skoczylasa (Warszawa).

01.04. - 12.04. - Wystawa pt. "Rekonstrukcje" Zbigniewa Makarewicza (Wrocław).

15.04. - 14.05. - Malarstwo Franciszka Kubiaka (Poznań).

19.05. - 04.06. - Malarstwo, grafika i rysunek Janusza Przybylskiego (Warszawa).

06.06. - 18.06. - Wystawa po plenerowa malarzy polskich i radzieckich - Łagów '78.

06.06. - 18.06. - Grafika Nitutasa Kalinauskasa z Litwy. (mała sala)

24.06. - 12.07. - Pokonkursowa wystawa 35 grafik i rysunków członków zielonogórskiego oddziału ZPAP.

24.06. - 12.07. - Grafika Haliny Chrostowskiej. (mała sala)

15.07. - 09.08. - Wystawa plakatów poznańskich grafików (70 prac), autorzy: T. Piskorski, A. Rzyski, J. Bąk, G. Marszałek, Z. Kaji, W. Schmidt, C. Gomolec, J. Olejniczak, K. Sławiński.

12.08. - 30.08. - Grafika barwna (między innymi Zbigniewa Lutomskiego (Kraków), Leszka Rózgi (Łódź), Janusza Przybylskiego (Warszawa).

09.09. - 28.09. - VII Salon Jesienny.

09.09. - 28.09. - "Pejzaż zielonogórski".

05.10. - 06.11. - Grafika Janiny Kraupe - Świderskiej (Kraków).

10.11. - 20.11. - Wystawa pt. "Tendencje metaforyczne w grafice i malarstwie polskim".

21.11. - 03.12. - Grafika Wojciecha Krzywobłockiego (Kraków).

06.12. - 17.12. - Grafika Marii Wąsowskiej (Toruń).

21.12. - 07.01. - Wystawa jubileuszowa Klema Felchnerowskiego.