(ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej i kolekcji prywatnych, kurator - Armand Felchnerowski)

Uczestnicy: Stanisław Antosz, Adam Bagiński, Irena Bierwiczonek - Polak, Józef Burlewicz, Bożena Cajdler - Gruszkiewicz, Tadeusz Dobosz, Klem Felchnerowski, Anna Gapińska - Myszkiewicz, Andrzej Gordon, Antoni Górnik, Hilary Gwizdała, Eugeniusz Krawcewicz, Ryszard Lech, Halina Maszkiewicz, Krystyna Maj - Mazur, Bogumiła Michorzewska, Witold Michorzewski, Wiesław Müldner - Nieckowski, Witold Nowicki, Mieczysław Orłowski, Jan Pałka, Telemach Pilitsides, Stefan Słocki, Marian Szpakowski, Włodzimierz Trofimow, Szczepan Wleklik, Aloiza Zacharska, Helena Zadrejko, Jolanta Zdrzalik

 

 Image Image Image Image

 Image Image Image Image

 Image Image Image Image

 Image Image Image Image

 Image Image