Filmy video i 8mm , instalacje , akcje i obiekty Jerzego Truszkowskiego, Zbigniewa Libery i Jacka Rydeckiego

Image