Uczestnicy: Rimas Biczunas(Wilno), Jan Cegiełka, Stanisław Czarnecki, Janina i Edward Habdasowie, Siergiej Kuczuk (Kiszyniów), Paweł Lasik, Franciszek Maśluszczak, Allamurat Muchammedow, Oksana Slieta (Kijów), Jacek Spisacki, Aleksander Szeltunow (Irkuck), Juliusz Woźniak, Maria Zanto-Kurka, Jolanta Zdrzalik, Janina Żemojtel.

 

ImageImage  Image  Image 

Image  Image