09.10.-13.10. - Jerzy Daszkiewicz - zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci - akcja plastyczna "Cztery Pory Roku" do muzyki Vivaldiego oraz akcja plastyczna "Pojednane dłonie", Czerwieńsk 9-10 październik, Zielona Góra 11-13 październik

 

ImageImageImage