Uczestnicy: Małgorzata Chmielnik, Marek Haładuda, Marek Przybył, Waldemar Masztalerz, Elżbieta Wasyłyk - Hajle,