Uczestnicy: Bożena Cajdler - Gruszkiewicz, Stanisław Czarnecki, Jerzy Duda - Gracz, Antoni Fałat, Adam Falkiewicz, Nina Habdas, Edward Habdas, Witold Jędrzejak, Ryszard Kiełtyka, Zbysław Maciejewski, Halina Maszkiewicz, Franciszek Maśluszczak, Halina Nowicka, Ryszard Patzer, Juliusz Piechocki, Telemach Pilitsides, Anna Szymanek, Barbara Warzeńska, Helena Zadrejko, Jolanta Zdrzalik.

Image

ImageImageImageImage

ImageImage