Warsztaty plastyczne "Książka jako dzieło sztuki  trochę inne spojrzenie na książkę"

Image

Warsztaty plastyczne Książka jako dzieło sztuki – trochę inne spojrzenie na książkę. O książce artystycznej

28.02.2017
prowadzące: Joanna Nau, Małgorzata Dobrucka

uczestnicy: Klasa IV A z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Montessori w Zielonej Górze 

Podczas warsztatów w Galerii BWA w Zielonej Górze uczniowie klasy 4A mieli okazję poznać zagadnienie książki artystycznej oraz stworzyć swój własny egzemplarz. Mając do wyboru szerokie spektrum narzędzi oraz technik artystycznych uczestnicy zajęć wykonają na zasadzie ingerencji w istniejący obiekt – spersonalizowany kalendarz oraz kilkustronicową książkę artystyczną.

Punktem wyjścia do działań plastycznych była aktualna wystawa Smena project pt. "Niech fotografują nas artyści" będąca specyficznym zapisem podróży, ale przede wszystkim opowieścią o przyjaźni i o tym, że marzenia się spełniają...

Joanna Nau - absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studentka pedagogiki ze specjalnością animacja kultury z profilem teatr na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na co dzień uczy plastyki w jednej z zielonogórskich szkół podstawowych

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage