Uczestnicy obejrzeli wystawę Stefana Peregryma pt. Uwidocznić niewidoczne, przypomina  malunki dzieci, charakteryzuje się deformacją przestrzeni i perspektywy lub jej brakiem. W ich  twórczości   obserwujemy  bardzo olbrzymie przywiązanie, do szczegółowego przedstawiania otoczenia. Peregrym w swoich pracach  tworzy symboliczny i magiczny świat,  w którym odwołuje się do realnego - pejzażu swojego dzieciństwa. Przedszkolaki próbowały zidentyfikować budynki architektoniczne, które oglądały na akwarelach Stefana Peregryma
Podczas pracy twórczej odwołaliśmy się do  otoczenia i  przestrzeni która nas otacza. Tematem było nasze  miasto, a właściwe widok na... Zieloną Górę.  Wykorzystując kserokopie zdjęć zabytków z naszego miasta, dzieci odrysowywały ich kształt  używając kalki kreślarskiej i ołówka. Tło wokół rysunkowych budynków, została  wypełniona malarskimi szczegółami, pojawili się ludzie, zwierzęta, samochody i wszystko, co przelotnie pojawia się w krajobrazie. Przedszkolaki stworzyły panoramę miasta, w którym realny łączy się z  fantazyjnym i magicznym.

W warsztatach wzięły udział dzieci:
13 stycznia z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „ Chatka Puchatka” nr 17 w Zielonej Górze,
16 stycznia z Prywatnego Przedszkola Montessori w Zielonej Górze,
20 stycznia z Przedszkola „Słoneczko” nr 39 w Zielonej Górze,
22 stycznia ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze,
23 stycznia z Przedszkola Little Britain - Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori,

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.