Warsztaty plastyczne pt. „Ni to ludzik, ni to stworek” do których punktem wyjścia były monochromatyczne obrazy Cezarego Poniatowskiego. Dzieci wykorzystały różne kształty ułożonych sznurków, które odrysowywały. Następnie przeobrażały w malarskie dziwolągi, tajemnicze stwory i ludziki. Powstały graficzno–malarskie prace, balansujących na granicy form przedstawiających i abstrakcyjnych, w których nie zabrakło fantazji i wyobraźni uczestników.

 Cele zajęć: dla dzieci w wieku przedszkolnym:
-zapoznanie z przestrzenią Galerii BWA w Zielonej Górze,
-zdobywanie wiedzy o różnorodnych sposobach wyrazu artystycznego,
-poznanie nowych technik plastycznych,
-rozwój wrażliwości estetycznej u dzieci,
-pobudzenie i rozwijanie umiejętności wypowiadania swojego emocjonalnego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu,
-rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,

22 listopada dzieci z Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze,
23 listopada dzieci z Przedszkola Montessori w Zielonej Górze,
26 listopada dzieci z Przedszkola nr 18 w Zielonej Górze,
28 listopada dzieci z Przedszkola w Droszkowie,

 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.