Przebieg zajęć:
-Przekazanie informacji o zielonogórskim środowisku artystycznym, historia Sympozjum Złotego grona”i Biennale Sztuki Nowej,
-Przedstawienie sylwetki głównego inicjatora i wieloletniego organizatora-Mariana Szpakowskiego,
-Oprowadzanie po wystawie Cezarego Poniatowskiego,
-Rozmowa o wrażeniach i przekazie wystawy, jak również o technikach użytych przez artystę,
-Wykonali w opaskach na oczach szybkie szkice, na podstawie których komponowali malarsko- graficzne obrazy.  W zadaniu ważnym elementem było odnaleźć relacje między światem zmysłowym, a rzeczywistymi i stworzyć dialog między barwą, kompozycją i kształtem.
-Podsumowanie i prezentacja powstałych prac,
-Obejrzenie filmu „Olśnienie” Wojtka Ulmana,

Uczestnikami Lekcji byli uczniowie II klasy Liceum Plastycznego z Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze,

 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.