Zajęcia rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy pt. „NIĆ”, którą wymyśliła zielonogórska rzeźbiarka Małgorzata Bukowicz. która zaprosiła do projektu dawnych uczniów. Co ich łączy? Te same zainteresowanie jedną ze sztuk plastycznych – rzeźbą, w której eksperymentują z różnymi materiałami i technikami. Rysunek, ceramika, porcelana i kompozycje przestrzenne to główne elementy wystawy, w których wspólnie szukaliśmy tytułowej nici.
Warsztaty pt. „łączyMY się” zaczęły się zabawą – podczas której stworzyliśmy sieć naszych podobieństw. Rzucając kłębkiem sznurka szukaliśmy odpowiedzi na pytanie Co nas łączy? Zainteresowania, upodobania czy umiejętności to tylko kilka z przykładów cech wspólnych. Otrzymaliśmy gęstą siatkę wzajemnych połączeń. Powstała konstrukcja inii, zbiegających i krzyżujących się pod różnymi kątami, która stała się punktem wyjścia do dalszych działań... Używając różnych narzędzi uczniowie wyznaczali wybrane kształty, z których budowali wrażenie trójwymiarowości.Cele zajęć dla uczniów klas czwartych:
-rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki,
-rozwój wyobraźni twórczej,
-umożliwienie ekspresji plastycznej,
-rozbudzenie ciekawości poznawczej,
- przekazanie wiedzy z zakresu rzeźby,
-rozwijanie wyobraźni plastycznej,
-poznanie różnych technik plastycznych i umiejętność łączenia ich w pracy,
-pobudzenie i rozwijanie umiejętności wypowiadania swojego emocjonalnego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu,

 

 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.