FESTIWAL CHARKOWSKIEGO PERFORMANCE / ФECTИBAЛЪ XAPЪKOBCKOГO ПEPФOPМAHCA
Jurij Sztajda, Włas Biełow, Aleksiej Jałowiega, Switter Art + Iwan Swietlicznyj, Konstantin Zorkin + Sandro Garibaszwili, Boba-Group
 
6 i 8.06. godz. 19:00