Prowadzący pracownię: Andrzej Tobis i Dominika Kowynia oraz studenci i absolwenci Pracowni Malarstwa V ASP Katowice:
Natalia Bażowska-Bochenek, Kinga Bella, Agnieszka Biernatek, Katarzyna Bogucka, Nerka Boli, Bartłomiej Buczek, Martyna Czech, Ligia Dekiert, Adrianna Faba, Paulina Jaworowska, Przemysław Jeżmirski, Anna Knop, Mateusz Kokot, Karolina Konopka, Aleksandra Kosakowska, Karolina Kurkiewicz, Katarzyna Lamik, Adam Laska, Patrycja Modrzyńska, Magda Morczerw, Maciej Nawrot, Agata Pawlik, Krzysztof Piętka, Klaudia Pisarek, Aleksandra Rajnisz-Podlaska, Dominik Ritszel, Maciej Skobel, Szymon Szewczyk, Mikołaj Szpaczyński, Michalina Trefon i Bartosz Zaskórski.

otwarcie 6.03 godz. 19:00
wystawa czynna do 22.03.2020


Gdzie są konfitury?

Andrzej Tobis wraz z Dominiką Kowynią od ponad dziesięciu lat prowadzą Pracownię Malarstwa V w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W początkowych latach funkcjonowania pracowni, podczas jednej z publicznych akademickich dyskusji padło zdanie wypowiedziane przez jednego z profesorów (nikt już nie pamięta którego), stwierdzające że w pracowni Tobisa i Kowyni studentom przekazywana jest wiedza na temat tego, gdzie są konfitury. Ta krytyczna w intencji uwaga stała się po latach punktem wyjścia dla pogłębionej refleksji zarówno nad paradoksem nierozerwalnie związanym z fenomenem edukacji artystycznej, oraz szerzej - nad naturą wszelkiej działalności twórczej. Prowadzący wraz ze studentami są przekonani, że każdy artysta szuka konfitur, choć każdy inaczej je definiuje i inaczej stara się do nich dotrzeć. Ostatecznie, na wystawie prezentowanej w BWA Zielona Góra zobaczyć będzie można przykłady tych rozmaitych strategii. Do współpracy kuratorskiej nad wystawą został zaproszony Bartek Buczek, jeden z pierwszych absolwentów pracowni.

A zatem, gdzie są konfitury?
Oto proponowane odpowiedzi:
- w żołądku,
- na stole,
- w jaskini,
- w patriotycznych wyrobach cukierniczych,
- w reklamówce,
- w Jugosławii,
- w mroku,
- w gabinecie mammografii,
- w królikach,
- w śledziach,
- w kawie,
- w Wiśle,
- w chorobie,
- w Oslo,
- w starym przepisie,
- w namiocie,
- w podróży,
- w sporcie,
- w psie,
- w etosie pracy,
- w rękach,
- we wsi,
- w kobiecości,
- w męskości,
- w zarodku,
- w literaturze,
- w Duchu Świętym,
- w Świętym Graalu.

————————————————

Pracownia Malarstwa V korzysta z otwartej struktury Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w ramach której do pracowni funkcjonujących w Katedrze Malarstwa mogą się zapisywać studenci z kierunków graficznych i projektowych. Dla prowadzących pracownię - Andrzeja Tobisa i Dominiki Kowyni - medium malarstwa jest zawsze punktem wyjścia dla pracy ze studentami. Jednak punkt docelowy, czyli medium dojrzałej autorskiej wypowiedzi, nie jest arbitralnie narzucony. Jedynym obowiązującym wszystkich wymogiem jest zachowanie świadomości miejsca i czasu, zarówno w odniesieniu do sztuki, jak i do złożonych aspektów rzeczywistości pozaartystycznej. Bez względu na to czy wypowiedź studenta jest hermetyczna, czy otwarta, prowadzący zawsze mają nadzieję na pojawienie się znaków diagnozujących współczesność lub skierowanych w przyszłość. Aby nie wyważać otwartych drzwi ważna jest wiedza o tym co udało się osiągnąć poprzednikom.

————————————————

Andrzej Tobis
Urodzony w 1970. Zajmuje się głównie fotografią i malarstwem. Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Dyplom uzyskał w 1995 roku. W 1996 r. rozpoczął pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni. Od 2006 roku pracuje nad długofalowym, utopijnym projektem konceptualnym „A–Z (Gabloty edukacyjne)”.

Dominika Kowynia
Studiowała na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od kilkunastu lat pracuje, głównie jako asystentka w pracowni Malarstwa Andrzeja Tobisa. Zajmuje się olejnym malarstwem figuratywnym. Interesuje ją styk osobistych doświadczeń z bieżącymi wydarzeniami, najnowszą historią i literaturą. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych i brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. W 2012 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Ostatnio swoje prace pokazywała o m.in. podczas Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej w Bielsku-Białej (2015 i 2017 – gdzie otrzymała wyróżnienie pisma NN6T), w Galerii Widnej w Krakowie (2017), w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie (2018), Galerii Szarej w Katowicach (2018), Warsaw Gallery Weekend 2018 oraz w MSN w Warszawie i MOS w Gorzowie Wielkopolskim (2019).