Słowa i język, które znamy, służą do opisywania przeszłości, nie znamy jednak języka pozwalającego opisać przyszłość.
Kryzys wyobraźni, wyczerpywanie się narracji, brak języka do opisania świata, zerwanie związki przyczynowo-skutkowe, fragmentacja, abstrakcja – to wszystko skłania do zadawania pytań, o to co może nas łączyć, co możemy mieć ze sobą wspólnego?
Odbudowanie świadomości klasowej, tożsamościowej, wynajdywanie nowych form politycznego zaangażowania, ożywianie instytucji, które zdają się mieć charakter schyłkowy, a do tego przekształcanie sprywatyzowanego niezadowolenia w polityczny gniew wymagają jednak wspólnego języka.
A więc co możemy mieć ze sobą wspólnego? Jaki jest potencjał wspólnej narracji? Czy naszym życiem dysponuje Bóg, boska ekonomia, czy jednak mamy wolną wolę, prawo do myślenia, decydowania i świadomego odrzucenia nienawiści?
Przyjmując perspektywę, wedle której znalezienie odpowiednich słów dla wspólnoty wymaga wspólnotowego działania, razem z zaproszonymi teoretyczkami, aktywistkami, poetami i artystkami przeprowadzimy cykl warsztatów performatywnych.
I tak na warsztatach CHCEMY PRAWA DO MYŚLENIA postaramy się subwersywnie (wbrew regułom) korzystać z różnych form języka oraz sfery odczuć́ wiążących się z postawami określanymi przez język. Język rozumiany jako reprezentacja, a także opis świata i tego, co się w nim dzieje. Naszą perspektywą będzie konflikt jako niezbywalny element życia społecznego w myśl idei, że „wszystkie rzeczy powstają z niezgody”.

Projekt zainicjowany przez Dominikę Łabądź ma również charakter badawczy, a jego efekty wejdą do zasobów wystawy artystki „Przysięgam na boga wolnego wyboru” w galerii BWA Zielona Góra planowanej na 2023

projekt graficzny/ plakat  Iwona Jarosz (Iwona Jarosz / Yes in Progress)

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.