dr inż. architekt Jacek Dominiczak - pracuje nad teorią i praktyka architektury dialogicznej oraz metodologią projektowania dialogicznego

Architektura dialog realność terroru

Architektura 5

Architektura dialog realnosć terroru 2

Architektura dialog realność terroru 3