dr inż. architekt Jacek Dominiczak - pracuje nad teorią i praktyka architektury dialogicznej oraz metodologią projektowania dialogicznego