Deklaracja dostępności Galerii BWA w Zielonej Górze

Galeria BWA w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http: www.bwazg.pl
Strona internetowa www.bwazg.pl została założona 2001.06.02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.05.11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


- nie wszystkie zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
- w materiałach video brak jest dostępnej audiodeskrypcji i nie posiadają polskich napisów,
- strona internetowa nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące;
- strona nie wykrywa automatycznie błędów podczas korzystania z wyszukiwarki;
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
- graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony,
- część linków jest pusta, brakuje opisów,
- w niektórych miejscach strony tekst występuje jako grafika,


Jesteśmy w trakcie przygotowania dostępności strony internetowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Dokumenty do pobrania:

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI - STAN NA 1.01.2021 ROK

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Galerię BWA
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Dobrucka,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 325 37 26 lub 508 357 555

Postępowanie odwoławcze
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Galerii BWA lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Galeria BWA w razie możliwości zrealizuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Galeria BWA niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria BWA zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Galeria BWA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 


Dostępność architektoniczna
Galeria BWA W Zielonej Górze, ul. Niepodległości 19


- na terenie galerii BWA nie ma parkingu;
- parter budynku (mała i dużą sala ekspozycyjna, księgarnia/kasa i czytelnia) są całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- do wejście głównego prowadzi podjazd z pol-bruku; nierówna powierzchnia;
- zróżnicowana nawierzchnia sal ekspozycyjnych, (płytki, parkiet, panele) ;
- szerokość drzwi wejściowych nie mniej niż 85 cm; istnieje możliwość otwarcia dodatkowego skrzydła w wejściu głównym i na dużą salę wystawową; mała sala wystawowa drzwi jednoskrzydłowe,
- na drzwiach brak jest naklejonych taśm ostrzegawczych;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzącym;
- nie ma możliwości skorzystania pętli indukcyjnych ani możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego;
- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line;
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych- toaleta znajduje się w holu komunikacyjnym;
- w galerii BWA mile widziane są psy przewodniki i inne asystujące zwierzęta;
- teksty do wystaw drukowane są w czarno-druku;
- istnieje możliwość umówienia się na oprowadzanie po wystawie wzbogacone o audiodeskrypcje na żywo. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 68 325 37 26 lub 508 357 555.