Wielka Sobota (8.04) - nieczynne
Wielkanoc / niedziela (9.04) - nieczynne
Wielkanoc / poniedziałek (10.04) - nieczynne

1-3.05 - nieczynne

plakat wystawy Grzegorza Kozery pod tytułem Archiwalia. W centrum obraz przedstawiający ciemnoszarą ramkę slajdu. Slajd przedstawia nieczytelne reprodukcje z archiwum artysty. Na białym tle u góry anajduje się nazwisko artysty i tytuł wystawy, u dołu daty wystawy i logo BWA

otwarcie: 24.02 godz. 19:00
wystawa czynna do 19.03.2023

Grafika do wystawy Dominiki Łabądź pod tytułem Ćwiczenia z przesuwania się. Po lewej stronie kontury przesuwających się  postaci.  Są zdeformowane. Na przodzie wyłania się sylwetka człowieka. Ucieka.

otwarcie 17.03 godz. 19:00
wystawa czynna do 16.04.2023

kuratorka: Joanna Synowiec

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.