otwarcie wystawy 24.11 godzina 19:00
wystawa czynna do 17.12.2023

otwarcie 17.11 godzina 19:00
wystawa czynna do 10.12.2023

 

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.