Grażyna Bogusławska, Teresa Brandyk, Nina Czekała, Jerzy Czekała, Krystyna Filmanowicz, Roman Grobarski, Stanisław Jastrzębski, Elżbieta Józefowicz, Ewa Kwaśniewicz, Regina Pawliczak, Andrzej Polański, Bolesław Polarczyk, Bogdan Springer, Krzysztof Subocz, Elżbieta Subocz, Małgorzata Turzańska, Beata Wołyniec, Anna Wozińska, Maria Wróblewska, Anna Zajkiewicz, Alicja Zięta

kurator wystawy, z-ca kierowniczki klubu FOTOOKO: Roman Grobarski
kierowniczka klubu FOTOOKO: Ewa Kwaśniewicz

otwarcie 9.09 godz. 16:00
wystawa czynna do 17.09.2023

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.