WIECZÓR TRZECH PERFORMANCE

Janusz Batdyga ur. 1954 r. w Lublinie. Studia na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w pracowni prof. Gierowskiego w 1979 roku. W latach 197-1979 współ prowadził Galerię " Dziekanka" i byt członkiem Grupy Pracownia 1976-1981 [ wraz z Jerzym Onuchem i Łukaszem Szajną. Od 1979 roku członek Akademii Ruchu. Od 1982 roku prowadzi autorski program dydaktyczny w formie warsztatów, wykładów.

Ważniejsze wystąpienia:
-2001 - Ponad Sity- Galeria BWA Awangarda, Wrocław
-2000 - Zusammenkunst, Wiesbaden
-1998 - Kroki, Galeria Donguy, Paryż
-1995 - OIKOS Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz
-1990 - Wychylenia- Galeria Stara, Lublin
-1990 - Points East - Third Eye Center, Glasgow
-1988 -1/2 Piramidy - Molkerei Werkstatt, Kolonia
"Performance środka", "Performance oczekiwania"- tak Janusz Batdyga mówi o kreślonych przez siebie zdarzeniach. W ich konstrukcji silnie zarysowuje się pytanie, które absorbuje widza: "uda się czy się nie uda". Artysta skupia naszą uwagę na ryzykownym balansowaniu ciała i wybranych elementów [często są to proste deski, zwoje parcianego sznura, słoiki wypełnione częściowo wodą], a każdy następujący po sobie gest, obdarty z ekspresji, wzmaga uczucie napięcia. Swoiste mocowanie się z materia prowadzi do jej stałego przewartościowania, odkrycia innej jakości, dotknięcia struktury symbolu, odsłonięcia wręcz sakralnego jej charakteru [okręgi symbolizujące świat, sloik z wodą żyda]. Uzupełnieniem oczekiwania staje się powściągliwa, neutralna postać artysty. Batdyga powołuje do żyda oprócz performance na przedmiotach- obiekty performance, które tak jak np. seria "Wychyleń", czy "Małe ryzyko", są obiektami zawierającymi w sobie, i doprowadzanymi poprzez np. przesunięcia, balans do granic napięcia, czy też dekonstrukcji. Poprzez to ukazuje się mało widoczny ale najważniejszy element konstrukcyjny z punktu widzenia statyki i przetrwania całego układu.
(wg tekstu Jolanty Ciesielskiej w katalogu "Janusz Batdyga" BWA Wrodaw, 2002)

Cezary Bodzianowski ur. w 1968. Studia w Academie Royale des Beaux-Arts w Antwerpii. Autor zdarzeń prezentowanych m.in. w: krakowskiej Galerii Zderzak [1996-1998), Galerii BWA w Lublinie [1996, 1997], Galerii Działań w Warszawie, na festiwalu sztuki Transgresje 4 w Novych Zamkach na Słowacji. Udział w wystawach zbiorowych-m.in.: Ausgetraeumt [Secession, Wiedeń 2001 ], "Biurokracja" [Galeria Foksal 2000]. Laureat nagrody "Pegaza" w kategorii Sztuka.
Zdarzenia kreowane przez Cezarego Bodzianowskiego stanowią kompilację spokoju, swoistego zatrzymania w czasie, przeciwstawianego wrażeniu sensacyjności, zaskoczenia. Przyglądając się działalności artysty dostrzegamy bardzo klarownie źródło z którego czerpie- rzeczywistość reorganizowaną niezauważalną scenografią zdarzenia, ubieraną przez niego w nowy porządek rzeczy. Akcje konstruowane przez artystę są "wystawiane" do wglądu publicznego w miejscach zdawałoby się przypadkowych, przeważnie nie instytucjonalnych; ulice, skwery, parki. Bodzianowski zdaje się mówić o potrzebie zwiększonej uważnośd ze strony widza często wyłapanego z tłumu przechodniów. Jego specjalnością jest efekt stop-klatki, zatrzymania w miejscu, przybrania pozy jak do zdjęcia rodzinnego, np, wczesną wiosną oczekując przy stacji meteorologicznej przylotu skowronków, czy pozując przy grupie przechodniów oczekujących na zmianę światła. Będąc uczestnikiem wystawy w Barcelonie, udaje się na mecz piłkarski, rejestruje go, a następnie w dwa dni po nim odtwarza w ulicznym barze proponując przypadkowym przechodniom ucieczkę w nieświadomość i powtórne kibicowanie zawodnikom. Do związku sportu i sztuki powraca, stając na "linię mety". Zmaga się przede wszystkim sam ze sobą, samotnie zdobył koronę świata- najwyższe pagórki piachu i starego śniegu pozostałe po odśnieżaniu ulic. Chce sprzedać kałużę. Otwiera market na Wawelu. Groźnie ryczy klęcząc z twarzą ucharakteryzowaną na tygrysa w przejściu podziemnym. Swoje akcje dokumentuje tworząc z nich prawdziwie dramatyczne obrazy: "Szkota hiszpańskiej jazdy", "W poszukiwaniu zaginionej skarpetki" [pokaz-okolice sklepu Centrum], Gra o sztukę toczy się między Cezarym Bodzianowskim a kimkolwiek.(wybór z tekstów Joanny Mytkowskiej i Macieja Cholewińskiego - "Opcje" 3/2002)

Zygmunt Piotrowski ur. 1947 w Zabrzu.1974 kończy studia w Warszawskie ASP- dyplom w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego [pracownia malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego] W latach 1969-72 prowadzi Studencką Grupę Plakatu Politycznego" Proagit" W latach 1972-82 prowadzi grupę samokształceniową "Studio A-B", pracującą w ramach Studenckiego Centrum Środowisk Artystycznych "Dziekanka". Od 1984 roku wspótzałożydel międzynarodowej grupy artystów " Black Market", działającej w nurcie europejskiego performance. Wprowadza nowy sposób grupowego współdziałania w sztuce współczesnej- aufmerksamkeitsschule.W1989 roku przeprowadza cykl pokazów w USA przedstawiających opracowaną przez siebie dyscyplinę uważności - 'shun discipline. Dystansując się od reguł współczesnego, komercyjnego rynku sztuki przyjmuje postawę staikera sytuując się w realiach współczesnego mitu kulturowego kresów Europy po katastrofie w Czarnobylu. Restytuuje "Black Market" wg nowych założeń programowych jako "The Inner Garden".
Zygmunt Piotrowski sytuuje się na marginesie sztuki współczesnej. Kreuje swoje działania angażując przestrzeń publiczną,. Bezruch, bezgłośne rezonowanie dźwięku elementy składowe sugerujące nikłe oddziaływanie artysty, tylko sugerują. 'Shun disdplin- sposobność doświadczenia najwyższego stanu uważności- kontemplacja ciszy, miejsca, jego specyfiki, zawieszenie w czasie i przestrzeni. Stany, które dzięki świadomemu obcowaniu z artystą są i nam poniekąd dane. Pojmowanie na skraju wytrzymałości rozciągnięć.