CROSS THE B/ORDER. ILUSTRACJA BEZ GRANIC [09.06]

Zapraszamy na wystawę pt. CROSS THE B/ORDER. ILUSTRACJA BEZ GRANIC.
Otwarcie 09.06.2017, godzina 19:00
Wystawa czynna do 02.07.2017

kuratorzy wystawy: Magdalena Kościańska, Piotr Czech

Myśląc o roli czy jakości współczesnej ilustracji można przyjąć, że jej główną wartością nie jest to, w jakie granice czy konteksty się wpisuje, ale które z nich przekracza (różnorodnością form) lub pomaga przekraczać (wielorakością funkcji). Pracując nad główną ideą wystawy wyodrębniliśmy cztery spośród przekraczanych granic, które wydawały nam się kluczowe (pomijając granice czasu / wieku czy granice terytorialne - te, ze względu na dobór uczestników, jak i prac, zostają tu naturalnie przekroczone). Są to granice: komunikacji, materii, ciała/ducha, twórca/odbiorca.  To właśnie one stały się kryterium i punktem wyjścia podczas selekcji prac, a samo ich zacieranie, przekraczanie i przenikanie – jednym z głównych założeń i celów wystawy. (Magdalena Kościańska, Piotr Czech)

Artyści biorący udział w wystawie:

Joanna Bartosik
Robert Czajka
Dominika Czerniak
Joanna Gniady
Diana Karpowicz
Karolina Kotowska
Jan Koza
Otecki
Marcin Podolec
Robert Romanowicz
Studio Ładne Halo (Maciek Błażniak i Joanna Guszta)
Anna Szejdewik
Dorota Wojciechowska
Aleksandra Woldańska-Płocinska
Dorota Wątkowska

Wystawa realizowana we współpracy z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.