Lekcja Galeryjna i warsztaty Ważne Rzeczy... [14.12.2017]

Image

Uczniowie klasy trzeciej z Zespołu Szkół Ekologicznych na początku zajęć wykonali teczkę na swoje szkice i prace, które będą powstawać podczas Lekcji Galeryjnych w BWA. Drugie zadanie - inspirowane fotografiami z aktualnej wystawy pt. „Własny pokój” Joanny Marcolli. Posługując się zdjęciami z czasopism, przedstawiającymi sylwetki ludzi i różne przedmioty. Kopiując i powielając jedno i to samo zdjęcie, używając do tego maszynowej kalki, stworzyli czarno-białe fotomontaże i kolaże.

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage