Biuro Wystaw Artystycznych jest galerią sztuki współczesnej, szeroko dostępną dla mieszkańców w każdym wieku, aktywnie działająca w zakresie edukacji. Miejskie Przedszkole nr 34 „ Rozśpiewane przedszkole", to placówka mająca na celu wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Jej umiejscowienie zapewnia bardzo bliski kontakt z wieloma wartościowymi instytucjami sprzyjającymi kulturowemu rozwojowi najmłodszych pokoleń. Chcąc sprzyjać rozwojowi przyszłych pokoleń, stwarzać odbiorców i twórców sztuki współczesnej, otworzyć dziecku przestrzeń twórczości artystycznej oraz rozwijać jego kreatywność i otwartość na świat. Galeria BWA i MP 34 w nowym roku kontynuuje działania w wymienionych celach.

Warsztaty pt. „W którą stronę...?
„Rzeźba to coś, na co wpadasz kiedy się cofasz, aby zobaczyć obraz”- stwierdzenie Barnetta Newmana, amerykańskiego malarza barwnych płaszczyzn towarzyszyło dzieciom podczas zwiedzania wystawy. „Rok rzeźby”. Podczas naszych spotkań, to uczestnicy decydowali, o tym W Która stronę...? będziemy się przemieszczać, aby obejrzeć prace. Czy w stronę malarstwa, czy w stronę rzeźby? Oglądając wystawę szczególną uwagę zwracaliśmy na różnice między malarstwem, a rzeźbą? Te pytania towarzyszyły nam podczas oglądania prac Marka Sobczyka. Była to okazja do pokazania kompozycji trójwymiarowych i przestrzennych wykonanych z różnych materiałów, na przykład ze stali ocynkowanej, z drewna, gipsu i gliny. W zależności od tego, z czego były wykonane zastanawialiśmy się jakie mogły być użyte narzędzia do ich stworzenia.
Natomiast podczas oglądania prac malarskich, dzieci dowiedziały się, na czym maluje się obrazy i jakimi technikami malarskimi. Tempera jajowa, którą jest trudna po wymaga samodzielnego przygotowania farb, ze sproszkowanych pigmentów, które łączy się z żółtkiem jajka rozcieńczonym wodą. Technika ta stosowana jest przez Marka Sobczyka. Farba szybko wysycha i jaśnieje po wyschnięciu, trudno jest dobierać i mieszać kolory, co stało się wytłumaczeniem ograniczonej gamy kolorystycznej obejrzanych prac. Uczestnicy warsztatów zobaczyli również, że na obrazach mogą być również namalowane litery, dlatego podczas pracy twórczej nie zabrakło ich na wspólnie pracy.

prowadzenie: Małgorzata Dobrucka

Przebieg zajęć:
-oprowadzanie po wystawie Marka Sobczyka, zwrócenie szczególnej uwagi na różnice między rzeźbą a malarstwem,
-objaśnienie co to jest rzeźba (miniatura a monumentalna, wolno stojąca a płaskorzeźba),
-szybki szkic-zaznaczając kontur, zadaniem było narysować zwierzę- żyrafę (jeden z obiektów przestrzennych na wystawie), zadanie polegało na przeniesienie przestrzenni trójwymiarowej na dwuwymiarową płaszczyznę- kartkę, za pomocą linii, zróżnicowanej pod względem grubości i wyrazistości,
-praca grupowa, stworzenie kompozycji rysunkowej, przy użyciu kalki maszynowej i wybranego zdjęcia z czasopisma,
-kompozycja 3 liter z szablonów, aby powstały słowa jako tekst naszej pracy,
-przy użyciu farb plakatowych tylko używając kolorów podstawowych, wypełniliśmy nasze kontury,
-podsumowanie i prezentacja powstałych prac,

 


Cele zajęć dla dzieci w wieku przedszkolny:
-zapoznanie dzieci z przestrzenią Galerii BWA w Zielonej Górze,
-dostrzeżenie różnorodności sztuki współczesnej,
-zdobywanie wiedzy o różnorodnych sposobach wyrazu artystycznego, na przykładzie aktualnej wystawy,
-poznanie nowych technik malarskich ( tempera jajowa)
-rozwijanie uzdolnień i wyobraźni,
-zwiększenie sprawności manualnych,
-kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem,
-doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi,
-rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły,

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.