Dostępna sztuka – podstawowe działania dostępnościowe w galerii sztuki współczesnej

warsztaty i spotkanie: 12.06.2021
godz. 10.00-16.00

prowadzenie: Agata Sztorc i Krystian Kamiński z Galerii Labirynt w Lublinie

Jak projektować wydarzenia, aby były dostępne dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń? Jak dostosować wystawę do odbioru przez osoby z niepełnosprawnościami?

Podczas warsztatów dotyczących działań dostępnościowych zajmiemy się zagadnieniami związanymi z identyfikacją potrzeb odwiedzających z niepełnosprawnościami, barierami w dostępności oraz dostosowaniem sposobu prezentacji dzieł sztuki do różnych grup odwiedzających. Omówimy również trzy rodzaje dostępności instytucji – cyfrową, architektoniczną, komunikacyjno-informacyjną oraz przeanalizujemy tworzenie planu wdrażania dostępności.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wybrane techniki związane z przygotowaniem dostępnych wydarzeń (tyflografiki, audiodeskrypcja, napisy dla g/Głuchych i słabosłyszących, analiza dostępności architektonicznej). Porozmawiamy również o nisko- i wysokonakładowych sposobach wdrażania dostępności w instytucji kultury.

 


 

Agata Sztorc - Edukatorka, animatorka kultury, historyczka sztuki, pasjonatka polskiego języka migowego. Kuratorka programu edukacyjnego oraz koordynatorka dostępności Galerii Labirynt. Członkini Stowarzyszenie "Otwieracz". Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób z niepełnosprawnościami, realizuje szkolenie dla nauczycieli, edukatorów oraz przygotowuje interaktywne wystawy sztuki współczesnej dla dzieci i młodzieży. Koordynatorka wielu projektów, w tym także tych poświęconych tematowi dostępności, m.in. Dotknij tego, co widzę (projekt fotografii osób niewidomych realizowany we współpracy z Fundacją Geografie Kulturowe z Kijowa), Sztuka pełna zmysłów (warsztaty sensoryczne dla dzieci z niepełnosprawnościami wzroku), spacery Pokazywanie miasta (spacery po mieście prowadzone przez niewidomych mieszkańców, projekt zrealizowany jako podsumowanie Szkoły Patrzenia we współpracy z Instytutem Fotografii Fort w Warszawie). Wykładowczyni na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpracowniczka Instytutu Psychologii KUL, w którym prowadzi badania percepcji sztuki współczesnej, współautorka artykułów naukowych.

 

Krystian Kamiński – absolwent Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego, edukator artystyczny, tłumacz ustny i pisemny. We współpracy z Katedrą Lingwistyki Stosowanej UMCS prowadzi badania dotyczące języków migowych oraz akwizycji języka pierwszego i kolejnego przez osoby g/Głuche. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych (m.in. na University of Oxford, Douglas College Vancouver, Humboldt-Universität zu Berlin), podczas których przedstawiał referaty dotyczące wykorzystania form sztuki współczesnej w glottodydaktyce oraz surgoglottodydaktyki. Autor monografii naukowej „Can Very Young Learners of Foreign Language Understand Modern Art?” (2019) oraz licznych artykułów naukowych z dziedziny lingwistyki języków migowych.

 

 

 

zdjęcia Krystian Kamiński

 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.