Artykuł Bożeny Kowalskiej Marian Szpakowski w: Projekt. Sztuka wizualna i projektowanie 5'84 | 158, wyd. ARS POLONIA, str. 10-15