Zespół kuratorski: Marta Gendera, Bartek Lis, Joanna Sokołowska

Organizatorzy: Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, BWA Zielona Góra