Serdecznie zapraszamy na spotkanie
10 września 2022 o godz. 14.00
w galerii BWA w Zielonej Górze

 

DZIAŁANIA – ZIELONA GÓRA
„Bohaterowie i bohaterki codzienności” – cykl spotkań z seniorami i seniorkami oraz przygotowanie przez nich własnych spacerów po ul. Bohaterów Westerplatte.


idea: zaangażowanie kameralnej grupy osób starszych współpracujących z BWA Zielona Góra
w przygotowanie 1 lub 2 autorskich oprowadzań po ulicy Bohaterów Westerplatte, szlakiem „codzienności”.
Pomysł polega na warsztatowym przygotowaniu ścieżki „godzinnego” oprowadzania. Chodzi o warsztatowe zebranie opowieści, historii, narracji związanych z życiem w Zielonej Górze (dla których ul. Boh. Westerplatte i okolice będzie ważnym tłem). Spodziewamy się dotknąć „małych historii”, czyli tych związanych z życiem codziennym, powojenną historią miejsca.
Interesują nas narracje o pracy, robieniu zakupów, spędzaniu czasu wolnego (miejsca na zawieranie znajomości, relaks, dancingi, kawa, etc.) plus różne ciekawe historie/zdarzenia (wspominanie „ważnych zielonogórskich osobowości”).
W ramach przygotowania odbędą się 3 spotkania warsztatowe, podczas których wyłonimy grupę oprowadzaczy (grupa około 5 osobowa), która zechce pokazać innym mieszkańcom swoją Zieloną Górę (fragment Bohaterów Westerplatte).

Podczas spotkań:
- zmapujemy ul. Bohaterów Westerplatte (naniesiemy różne warstwy tematyczne, problemowe)
- zbierzemy opowieści i historie związane z tym miejscem
- opracujemy trasę oprowadzania/oprowadzań
- dokonamy podziału ról/zadań oraz opracujemy scenariusze spacerów
- postaramy się wspólnie rozwiązać ewentualne trudności i problemy.


CZAS REALIZACJI:
spacery powinny zostać zrealizowane w któreś z weekendowych dni w trakcie trwania Biennale Zielona Góra 2022. Odnowa, czyli między 14.10 a 13.11.2022.
Spotkania przygotowawcze będą odbywały się we wrześniu i na początku października.

 

prowadzenie: dr Bartek Lis, socjolog i badacz społeczny, animator kultury i edukator. Autor tekstów, artykułów naukowych i popularyzatorskich. Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” jako badacz, ewaluator i szkoleniowiec. W latach 2012- 2017 kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (organizacja i współorganizacja ponad 300 wydarzeń kulturalnych – debat, warsztatów, projektów interdyscyplinarnych, wystaw).

LETNIA SPOTKANIA MŁODYCH TWÓRCÓW 2021

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-14 lat na warsztaty w BWA:


Warsztaty z Przemkiem Witkowskim

w ramach cyklu CHCEMY PRAWA DO MYŚLENIA

warsztaty z Marzen Lizurej i drag king Blue (Teo Łagowska)

w ramach cyklu CHCEMY PRAWA DO MYŚLENIA

warsztaty z Konradem Górą

w ramach cyklu CHCEMY PRAWA DO MYŚLENIA

 

Edukacja w galerii

Prowadzimy działalność edukacyjną w postaci warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprowadzań po wystawach. 

Zainteresowanych opiekunów grup zorganizowanych prosimy o kontakt: Małgorzata Dobrucka edukacja@bwazg.pl w celu ustalenia terminu. 

Warsztaty i oprowadzania są bezpłatne.