Gazeta graficzna Grupy 404 należy do cyklu wydawniczego rozpowszechnianego w miejskiej przestrzeni publicznej (w instytucjach sztuki, kultury, w punktach usługowych). Prezentuje różne sposoby widzenia codziennych zjawisk kształtujących się w lokalnej, współczesnej kulturze. Zawiera autorskie teksty, grafiki, zapisy konceptów i działań. Drugi numer gazety podejmuje temat multikulturowości w kontekście systemu ekonomicznego opartego na gromadzeniu kapitału, a także wartości kształtowanych przez sztukę awangardową zwłaszcza tych związanych z pojęciem internacjonalizmu. Gazeta odnosi się do zagadnienia różnorodności jako czynnika kulturowego wpływającego na proces uspołeczniania.