artyst_ki: Gosia Bartosik, Anna Baumgart, Teresa Gierzyńska, Michał Jankowski, Aleksandra Kubiak, Anna Kutera, Zbigniew Libera, Liliana Zeic
Kuratorka: Lawinia Rate

otwarcie 18.02 godz. 19:00
oprowadzanie: 19.02 godz. 12:00
wystawa czynna do 20.03.2022 (przedłużona)

projekcja filmów eksperymentalnych 25.02. godz. 19:00
„Rytuały przemiennych czasów”
Anna Baumgart / Maja Deren / Valie Export / Izabella Gustowska / Anna Kutera / Irena Nawrot


Kartografie uczuć wzniosłych

Co mają rośliny i miłość ze sobą wspólnego? Według Marcela Prousta dużo. Właśnie rośliny służą mu jako metafory do opisania złożoności ludzkiej miłości. Dla Prousta miłość ludzka jest niczym „ciało roślinne”, funkcjonujące jako rozproszony system różnorodnych połączeń.
Wystawa Kartografie uczuć wzniosłych podąża za Proustem w jego przekonaniu, że miłość ludzka jest bardziej skomplikowana, niż się ją przedstawia i przygląda się jej, jako uczuciu w napięciu między normami społecznymi, twierdzeniami naukowymi i pragnieniem. Pyta o to, jak i dlaczego kochamy, jak kształtujemy nasze życie, nasze rodziny i przyjaźnie. Co jest naturalnego w naszych uczuciach i dlaczego w stosunku do tych skądinąd prywatnych spraw wywierana jest tak silna presja społeczna?
W sztuce te pytania stawiane są nie od dziś. Różne pokolenia artystyczne mierzyły się z nimi, na co chce zwrócić uwagę ta wystawa. Wszystkie prezentowane prace są opowieściami o miłości i jej różnych wymiarach, od np. miłości macierzyńskiej po miłość-nienawiść, od miłości, która jest wroga i krzywdząca lub stającą się skazą na życie po taką, która jest piękna i uszczęśliwia.
Zamierzeniem wystawy jest polifoniczność, bynajmniej nie to, by wiele głosów przemawiało jednym głosem – ma rozbrzmieć kakofonia miłości!

 

Ritual in transfigured Time

Maya Deren "Ritual of Transfigured Time" (1946)  © Maya Deren / Collectif Jeune Cinéma

 

Wystawie będzie towarzyszył wieczór filmów eksperymentalnych z lat 70. i 80.
25.02. godz. 19:00
„Rytuały przemiennych czasów”
Anna Baumgart / Maja Deren / Valie Export / Izabella Gustowska / Anna Kutera / Irena Nawrot

Codzienność. Czynności wykonywane mimochodem, słowa wypowiadane automatycznie, do których nie przywiązujemy wagi. Wykonywane i wypowiadane ciągle, nieustannie, wciąż… Tak wiele codziennych rytuałów umyka nam – powtarzane niezliczoną ilość razy, wręcz znane na pamięć, nie dziwią, nie frapują, stają się niewidoczne.
Wybrane filmy biorą pod lupę te na pozór znane i przeźroczyste momenty codzienności. Rozpatrują je na różne sposoby – z humorem, tak jest u Ireny Nawrot, albo też bardziej surrealistycznie, jak zobaczymy to u Mai Deren. Wyeksponowane w ten sposób czynności przestają być już tak powszednie. Warto przyjrzeć im się z bliska, bo to właśnie one, w pierwszej linii, tworzą naszą codzienność, a co za tym idzie – nasze życie!

 

Maja Deren, Ritual in Transfigured Time, 1946, 16 mm, 16 min.
Anna Kutera, Dialog, 1973, 16 mm, 6 min.
Anna Baumgart, Epitafia, 1997-98, VHS, 4 min.
Izabella Gustowska, 99, 1987, VHS, 15 min.
Irena Nawrot, Żółty film, 1985, 16 mm, 4 min.
Irena Nawrot, Pusty kieliszek, 1987, 16 mm, 4 min.
Valie Export, Syntagma, 1983, 16 mm, 20 min.

Wprowadzenie Lawinia Rate.

 

Broszura towarzysząca wystawie:

okładka

projekt i grafika: Ho Wai Shan Chace 


EN
Cartographies of Sublime Feelings

What do plants and love have in common? According to Marcel Proust, a lot. Plants act as metaphors for him to describe the complexity of human love. For Proust, human love is like a "plant body", functioning as a dispersed system of multifarious connections.
The exhibition Cartographies of Sublime Feelings follows Proust in his conviction that human love is more complicated than it is commonly portrayed. It looks at human love as a feeling that develops in the tension between social norms, biological attributions, and desire. How and why do we love, how do we shape our lives, our families and friendships? What is natural about our feelings and why there is such strong social pressure in relation to these otherwise private matters?
In art, these questions have been asked for a long time. Several artistic generations have approached these questions, which is also what this exhibition aims to highlight. All the presented works tell stories about love in its various dimensions, from hate-love to maternal love, from the point where love is happy and beautiful to the point where it becomes hostile and damages life. The intention of the exhibition is to be polyphonic instead of having many voices speaking in one voice—a cacophony about love is to resound!

 

artists: Gosia Bartosik, Anna Baumgart, Teresa Gierzyńska, Michał Jankowski, Aleksandra Kubiak, Anna Kutera, Zbigniew Libera, Liliana Zeic

curator: Lawinia Rate

Vernissage 18.02.22 at 7 pm

 

Ritual in transfigured Time
Maya Deren "Ritual of Transfigured Time" (1946)  © Maya Deren / Collectif Jeune Cinéma

The exhibition will be accompanied by a projection of experimental films from 70s and 80s.

25.02.2022 7 pm
Rituals of alternate times
Anna Baumgart / Maja Deren / Valie Export / Izabella Gustowska / Anna Kutera / Irena Nawrot
Screening of experimental films

Everyday life. Actions performed in passing, words uttered automatically, to which we do not attach importance. Performed and uttered constantly, over and over again... so many everyday rituals escape us— repeated countless times, known by heart, they no longer surprise, they become invisible.
These seemingly familiar and transparent moments of everyday life are examined in selected films. The artists have approached them in various ways—with humor, as in the works by Irena Nawrot, or more surrealistic, as in the one by Maya Deren. Activities exposed in this way cease to be so commonplace. It is worthwhile to take a closer look at them since they have been the main factors creating our everyday life, and consequently—our life! 

Maya Deren, Ritual in Transfigured Time, 1946, 16 mm, 16 mins
Anna Kutera, Dialog, 1973, 16 mm, 6 mins
Anna Baumgart, Epitafia [Epitaph], 1997-98, VHS, 4 mins
Izabella Gustowska, 99, 1987, VHS, 15 mins
Irena Nawrot, Żółty film [Yellow Film], 1985, 16 mm, 4 mins
Irena Nawrot, Pusty kieliszek [Empty Glass], 1987, 16 mm, 4 mins
Valie Export, Syntagma, 1983, 16 mm, 20 mins

The screening is held as part of the exhibition Cartographies of Sublime Feelings. Introduction by Lawinia Rate.

 

There will be an exhibition brochure:

okładka

graphic and design: Ho Wai Shan Chace 

wernisaż:

oprowadzanie kuratorskie:ekspozycja:

 1. Kartografie uczuć wzniosłych, widok wystawy

 2. Kartografie uczuć wzniosłych, widok wystawy

 3. Liliana Zeic, seria Książka źródeł, Czerwona mgła straszliwego pragnienia pieszczot z Tobą znów na chwilę przysłania wszystko, 2022, intarsja z czeczoty topolowej na płycie MDF, tekst

 4. Liliana Zeic, seria Książka źródeł

 5. Gosia Bartosik, Serce z pieprzem, 2011, czerwony długopis na welurze

 6. Gosia Bartosik, Dżungla, 2020, pasta do butów, marker przemysłowy i węgiel na skaju ze śmietnika;
  Rysunki o miłości, 2010-2021, pastel olejny, lakier do paznokci, cienkopisy, tusz, kredki ołówkowe, markery, mazaki, różne papiery i tektura

 7. Anna Kutera, Bez tytułu, 1975, Seria 9 czarno-białych fotografii, wydruk cyfrowy

 8. Baumgart & Baumgart Studio, Praktyki postartystyczne Anny i Agaty, 2019, fotografia cyfrowa, rejestracja performansu – fot. Bartek Górka

 9. Anna Baumgart, Matka, 1998, VHS, 10 min.

 10. Teresa Gierzyńska, cykl Wspomnienia, Dzięki uprzejmości artystki oraz Gunia Nowik Gallery

 11. Teresa Gierzyńska, cykl Wspomnienia, Dzięki uprzejmości artystki oraz Gunia Nowik Gallery,
  Zabawy w parku, 1976, pyłorys, akryl;
  Strach przed wejściem na trawnik, 1976, pyłorys, akryl

 12. Michał Jankowski

 13. Michał Jankowski, seria Pimp Slap, Dama w łasiczce, 2022, olej na płótnie;
  Do Not Resuscitate, 2022, seria Pimp Slap, olej na płótnie;
  seria Spocone ściany, Soki, 2008, olej na płótnie;
  Lulek czarny, 2009, seria Spocone ściany, olej na płótnie;
  Goździki, 2009, seria Spocone ściany, olej na płótnie,
  Jasiek, 2010, seria Spocone ściany, olej na płótnie

 14. Zbigniew Libera, Jak tresuje się dziewczynki, 1987, VHS, 17 min., kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 15. Aleksandra Kubiak, Mięso słonia, 2017, wideo HD, 30 min.

 16. Liliana Zeic, seria Książka źródeł, nr 8, Szkic do Narcyzy Żmichowskiej, 2020, obiekt (słoma łąkowa, sznur, szpilki, stelaż metalowy)

 

 

 

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.