Grażyna Bogusławska, Teresa Brandyk, Nina Czekała, Jerzy Czekała, Krystyna Filmanowicz, Roman Grobarski, Stanisław Jastrzębski, Elżbieta Józefowicz, Ewa Kwaśniewicz, Regina Pawliczak, Andrzej Polański, Bolesław Polarczyk, Bogdan Springer, Krzysztof Subocz, Elżbieta Subocz, Małgorzata Turzańska, Beata Wołyniec, Anna Wozińska, Maria Wróblewska, Anna Zajkiewicz, Alicja Zięta

kurator wystawy, z-ca kierowniczki klubu FOTOOKO: Roman Grobarski
kierowniczka klubu FOTOOKO: Ewa Kwaśniewicz

otwarcie 9.09 godz. 16:00
wystawa czynna do 17.09.2023


"Z mojego okna" to film wybitnego polskiego artysty Józefa Robakowskiego, który powstawał w latach 1978-1999. Jest to zapis osób, zdarzeń, sytuacji, obiektów, uzupełniony komentarzem autora. Stanowi rodzaj kroniki czasu, będą jednocześnie swoistym dziennikiem. Ponad 20 lat historii Polski, epokowe zmiany, które zachodziły w tym czasie są opowiadane poprzez prostą obserwację codzienności.
Przyzwyczajamy się szybko do widoku z okna, bez względu na to czy jest ciekawy czy przygnębiający. A przecież jest rodzajem sceny, którą możemy oglądać wnikliwie i której aktorzy mogą być dla nas źródłem inspiracji. Na pozór zwyczajna rzeczywistość może być kluczem do zrozumienia sensu zdarzeń. Sztuka a szczególnie fotografia może być do tego doskonałym narzędziem.

Jest to już kolejna wystawa koła "Fotooko" przy Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w przestrzeni galerii BWA.

Zgoda na fotografowanie, filmowanie

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie jak i na edycję, kopiowanie, publikowanie i dystrybucję owych materiałów do celów promocji wydarzeń.