Zapraszamy na wystawę Michała Jankowskiego pt. Zachodźże słoneczko
wernisaż 06.01.2009, godzina 18:00
wystawa czynna do 20.01.2009

 


 

Michał Jankowski - absolwent edukacji artystycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, w roku 2005 obronił dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Knaflewskiego. Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych, (w 2005 otrzymał wyróżnienie w prestiżowym konkursie "Bielska Jesień") oraz indywidualnych - w 2008 roku "Adieu", Galeria Zakręt IHS UW w Warszawie, "Fat trout", Galeria Żak/Branicka w Berlinie.

W swoich najnowszych pracach Michał Jankowski w radykalny sposób opowiada o relacjach pomiędzy ludzkością i światem zwierząt. Za swoje motto mógłby przyjąć zdanie Milana Kundery z książki "Nieznośna lekkość bytu": "Prawdziwym i najważniejszym sprawdzianem ludzkiej moralności (która wypływa z głębin ludzkiej jaźni) jest nasze traktowanie istot, które najbardziej potrzebują naszego miłosierdzia. Bezlitosne traktowanie zwierząt jest podstawowym błędem, który prowadzi do upadku, powodując nieobliczalne konsekwencje." Na obrazach artysty znajdujemy przedstawienia drastycznie zniekształconych ciał, śmierć i okaleczenie. Człowiek dokonuje wobec zwierząt agresji, polując, zabijając w rzeźniach, poddając eksperymentom, wykorzystując na wszelkie możliwe sposoby i przysparzając im nieopisanych cierpień. Prace Jankowskiego wyrażają nie tyle niezgodę na taki stan rzeczy, co raczej przestrogę przed zemstą. To człowiek może stać się ofiarą swojego okrucieństwa. Pozbawiony twarzy, zaszyty w skórę, wypreparowany - zwierzęta mogą w końcu zrewanżować się okrutnie i boleśnie.

 

---------------------------------------------------

opening 06.01.2009, 6 pm
exhibition open until January 20th.


Michał Jankowski - postgraduate of the art education at The Art Faculty of University of Zielona Góra, diploma in 2005 Leszek Knaflewski. He presented his works on the exhibitions „Adieu" in Zakręt Gallery, Warsaw and „Fat Trout" in Żak/Branicka Gallery in Berlin and had numerous group shows. In 2005 he was awarded with a recognition in the prestigous contest „Bielska Jesień".

Recent works by Michał Jankowski reveal the radical relations between the humans world and the animals. He could citate the novel „The Unbearable Lightness of Being" by Milan Kundera as his motto: „The procrustean treat of animals is the basic mistake which delivers the collapse becoming the reason of incalculable consequences". Jankowski's works express not kind of discord for the range of bad treat that human beings are used to practice but rather a warning against vengeance. Thus human being can become a victime of his cruelty. Animals can eventually revenge painfully.