Centralny Urząd Kultury Technicznej zorganizował wspólnie z BWA Dzień Sztuki w Urzędzie Marszałkowskim dla urzędników tegoż oraz Urzędu Miejskiego. Wykłady i prezentacje przeprowadzili: Rafał Ewertowski, Robert Jurkowski, Jacek Niegoda, Maciej Sienkiewicz, Piotr Wyrzykowski