(efekt ogólnopolskiego konkursu politycznej propagandy wizualnej zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Krajową Agencję Wydawniczą przy współudziale Zarządu Okręgu ZPAP i BWA w Zielonej Górze)