Rok 1978
14.01-29.10 - Wystawa plastyków z Wałbrzycha (malarstwo, grafika, rzeźba, medalierstwo): Paweł Trybalski, Kazimierz Starościak, Eugeniusz Kiszczak, Maria Bor, Erwin Jeż, Bogna Ciróg - Jeż

18 -31.01 - Grafika J. Suberlaka, A. Panka, M. Wąsowskiej. (mała sala)

31.01-24.02 - Malarstwo Antoniego Górnika.

07-30.03 - Malarstwo Andrzeja Skoczylasa (Warszawa).

01-12.04 - Wystawa pt. "Rekonstrukcje" Zbigniewa Makarewicza (Wrocław).

15.04-14.05 - Malarstwo Franciszka Kubiaka (Poznań).

19.05-04.06 - Malarstwo, grafika i rysunek Janusza Przybylskiego (Warszawa).

06-18.06 - Wystawa po plenerowa malarzy polskich i radzieckich - Łagów '78.

06-18.06 - Grafika Nitutasa Kalinauskasa z Litwy. (mała sala)

24.06-12.07- Pokonkursowa wystawa 35 grafik i rysunków członków zielonogórskiego oddziału ZPAP.

24.06-12.07- Grafika Haliny Chrostowskiej. (mała sala)

15.07-09.08- Wystawa plakatów poznańskich grafików (70 prac), autorzy: T. Piskorski, A. Rzyski, J. Bąk, G. Marszałek, Z. Kaji, W. Schmidt, C. Gomolec, J. Olejniczak, K. Sławiński.

12-30.08 - Grafika barwna (między innymi Zbigniewa Lutomskiego (Kraków), Leszka Rózgi (Łódź), Janusza Przybylskiego (Warszawa).

09-28.09 - VII Salon Jesienny.

09-28.09 - "Pejzaż zielonogórski".

05.10-06.11 - Grafika Janiny Kraupe - Świderskiej (Kraków).

1020.11- Wystawa pt. "Tendencje metaforyczne w grafice i malarstwie polskim".

21.11-03.12 - Grafika Wojciecha Krzywobłockiego (Kraków).

06-17.12 - Grafika Marii Wąsowskiej (Toruń).

21.12 - 07.01 - Wystawa jubileuszowa Klema Felchnerowskiego.