Wystawa będąca efektem łagowskiego pleneru Złotego Grona, propozycje rozwiązań urbanistyczno - kolorystycznych w Zielonej Górze.