uczestnicy: Bronisław Bugiel - GL,Waldemar Kućko - GL Gorzów Czesław Łuniewicz - "Nadodrze", Jerzy Szalbierz - "Ziemia Gorzowska", Tomasz Gawałkiewicz - CAF, Ryszard Janowski "Reed" - CAF.