Uczestnicy: Irmina Felińska, Krystyna Piotrowska, Andrzej Piątek, Wojciech Müller, Jacek Gulczyński, Jacek Papla, Izabella Gustowska, Grzegorz Marszałek, Grzegorz Nowicki, Józef Drążkiewicz