Wystawa Fotografii Prasowej: Bronisław Bugiel, Waldemar Kućko, Czesław Łuniewicz Jerzy Szalbierz, Tomasz Gawałkiewicz, Ryszard Janowski "Reed".