Uczestnicy: Andrzej Gieraga, Janina Góral, Hilary Gwizdała, Jolanta Jakima - Żerek, Halina Maszkiewicz, Maria Pietuch, Tadeusz Pietuch, Zygmunt Pranga, Stefan Słocki, Elżbieta Terlikowska, Marian Szpakowski, Danuta Waberska, Ryszard Winiarski, Janina Żemojtel