Od 3.02 do 203 odbyła się wystawa zatytułowana "Trzy nurty malarstwa polskiego".