(ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej i kolekcji prywatnych, kurator - Armand Felchnerowski)

Uczestnicy: Stanisław Antosz, Adam Bagiński, Irena Bierwiczonek - Polak, Józef Burlewicz, Bożena Cajdler - Gruszkiewicz, Tadeusz Dobosz, Klem Felchnerowski, Anna Gapińska - Myszkiewicz, Andrzej Gordon, Antoni Górnik, Hilary Gwizdała, Eugeniusz Krawcewicz, Ryszard Lech, Halina Maszkiewicz, Krystyna Maj - Mazur, Bogumiła Michorzewska, Witold Michorzewski, Wiesław Müldner - Nieckowski, Witold Nowicki, Mieczysław Orłowski, Jan Pałka, Telemach Pilitsides, Stefan Słocki, Marian Szpakowski, Włodzimierz Trofimow, Szczepan Wleklik, Aloiza Zacharska, Helena Zadrejko, Jolanta Zdrzalik