Uczestnicy: asystenci: Mariusz Gil, Jacek Jagielski, Robert Sobociński

Studenci: Dariusz Bujak, Adam Garnek, Jolanta Kazimierska, Adam Uczułka, Robert Malinowski, Aleksandra Sobiecka, Marek Topoliński, Barbara Wasilczuk, Wojciech Zamiara

wykłady wygłosili: Grzegorz Dziamski i Jan Stanisław Wojciechowski