Od 5 do 26.06 w Biurze Wystaw Artystycznych można było oglądać wystawę prac powstałych na II Ogólnopolskim plenerze w Białowieży.