10.01 o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie z Jerzym Ludwińskim.