Od 7.03 do 1.04 odbywała się wystawa ceramiki Bronisława Wolanina.