otwarciu wystawy towarzyszył występ chóru akademickiego "Cantores" (w ramach Zielonogórskiego Festiwalu Muzycznego).