pokaz prac z Europejskiego Festiwalu Sztuki Mediów w Osnabrück. (we współpracy z Goethe Institut - Warszawa)